Dutch  English  

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen. draagdoekenwinkel.nl is onderdeel van blozekriekske.nl en is gevestigd op Op den Berg 19, te Ede.
  Eigenaar is E.Ringelenberg.
  KVKnr. 09172580
  BTWnr. NL1689.70.107.B01
 2. Bestelling. De Algemene Leveringsvoorwaarden van blozekriekske.nl zijn van toepassing op al onze producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Leveringsvoorwaarden. Wij verwerken de orders welke zijn geplaatst via het online bestelformulier, mondeling en email.
 3. Betalen en betaalmogelijkheden. De bestelling moet vooraf worden betaald. Pas na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen verzonden. U kiest uw eigen betaalmethode, alle bedragen worden overgemaakt op  ibannummer NL88 INGB0664647480 t.a.v. E.Ringelenberg te Ede.
  IBAN: NL88 INGB0664647480, BIC: INGBNL2A.
 4.  Prijzen. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW maar exclusief verzend- en administratiekosten. blozekriekske.nl kan haar prijzen ten alle tijden aanpassen.
 5. Eigendomsvoorbehoud. blozekriekske.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat het verschuldigde bedrag is voldaan.
 6. Levertijd. Indien de producten voorradig zijn, bedraagt de levertijd 3 werkdagen na ontvangst van de betaling, in sommige gevallen ook sneller. In geval van niet voorradig zijn nemen wij contact met u op om u hiervan op de hoogte te brengen. Van onze producten worden slechts enkele dezelfde uit voeringen gemaakt. Het kan dus mogelijk zijn dat een product niet meer te leveren is. Wij zullen u dan een passende oplossing aanbieden, het is echter ook mogelijk om de order in dat geval te annuleren.
 7. Annulering. Een bestelling zal afgenomen moeten worden. Bij goede reden (door blozekriekske.nl per geval specifiek te beoordelen) kan blozekriekske.nl eventueel overgaan tot annulering. Na levering heeft u 14 dagen bedenktijd. Indien het artikel niet naar wens is kan het product op eigen kosten terugverzonden worden. Nadat het product weer bij ons binnen is zullen wij u het aankoopbedrag restitueren.
 8. Garantie. blozekriekske.nl garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed. Als blijkt dat het product niet voldoet aan bovenstaande garantie, dan zal blozekriekske.nl in overleg zorgdragen voor vervanging of tot restitutie van de aanschafwaarde overgaan. Na retournering van het product zal de waarde van het product worden gecrediteerd. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer u of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht.
 9. Aansprakelijkheid. Indien het door blozekriekske.nl geleverde artikel een gebrek vertoont, dan is de aansprakelijkheid van blozekriekske.nl jegens u beperkt tot hetgeen is bepaald door de garantievoorwaarden. De aansprakelijkheid van blozekriekske.nl voor directe of indirect schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van blozekriekske.nl.
 10. Privacy. blozekriekske.nl zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door blozekriekske.nl alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.
 11. Klachtenafhandeling. blozekriekske.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt blozekriekske.nl daar graag van op de hoogte gebracht. blozekriekske.nl  zal altijd proberen om, indien u onverhoopt niet tevreden bent over het geleverde product of over onze service, dit in goed onderling overleg met u op te lossen.Authorized Retailerwarranty disclaimerContent

Custom Left Slide Out

You can add any content here, text, images, etc.your alt text here